Huurincasso

U streeft zo min mogelijk huurachterstanden en het voorkomen van ontruimingsprocedures. Het kan echter gebeuren dat een huurder niet betaald. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Onze ervaren huurincasso juristen beschikken over specialistische kennis van het complexe huurrecht. 

Met behulp van slimme automatisering verlagen we de huurachterstand en structureren het betalingspatroon van de huurder. Zo wordt de kans verkleint dat er huurachterstanden plaatsvinden wat natuurlijk ook in het belang van uw huurder is.

Incasso huurachterstand

Een huurachterstand kunt u zelf incasseren, maar u kunt ook een incassobureau inschakelen voor het innen van een huurachterstand. Dit proces noemen we incasso van een huurachterstand. Er zijn meerdere stappen voor het incasseren van een huurachterstand, zoals het opstellen van een brief.

No Cure No Pay

Voor ons huurincasso traject verrichten wij de buitengerechtelijke werkzaamheden op basis van “no cure no pay”. De huurder brengen we geen onredelijke kosten in rekening, we hanteren de wettelijke tarieven (WIK).

Om de betaling van de huur weer op gang te brengen, zullen wij uw huurder telefonisch (overdag en in de avonduren), per brief, e-mail, SMS en Whatsapp op een correcte manier bewegen aan de huurachterstand te voldoen. Ook zullen wij het eventuele verweer op de huurincasso, juridisch weerleggen. In overleg met u kunnen we een regeling treffen. Via onze site bent u altijd van de actuele status op de hoogte en vindt u alles over huurrecht.

Koning en De Raadt - Klant en incassobureau bereiken een overeenkomst rondom huurincasso
Koning en De Raadt - Klant en incassobureau bereiken een overeenkomst rondom huurincasso

Incasso huurachterstand

Een huurachterstand kunt u zelf incasseren, maar u kunt ook een incassobureau inschakelen voor het innen van een huurachterstand. Dit proces noemen we incasso van een huurachterstand. Er zijn meerdere stappen voor het incasseren van een huurachterstand, zoals het opstellen van een brief.

Alles over huur incasso

Ons uitgangspunt voor huurincasso is kort samen te vatten. De huurachterstand dient zo snel mogelijk te worden ingelopen tegen zo laag mogelijke kosten voor u. De toekomstige huur dient op tijd te worden betaald. Als de huurachterstand echter steeds verder oploopt en betaling niet in zicht komt, dan kunnen wij in overleg met u tot gerechtelijke procedure overgaan. Bij oplopende huurachterstanden is het vaak nodig om ook ontbinding van de huurovereenkomst in de gerechtelijke procedure te vorderen. Vanwege huurbescherming is het contract ontbinden pas mogelijk bij 3 of meer maanden huurachterstand of aantoonbaar laat of niet betalen. Onze huurcontract juristen adviseren u wat te doen.

Huurincasso uitbesteden? Neem contact op en plaats een gratis incasso!

Gerechtelijke huurincasso

Na het indienen van uw claim gaan onze medewerkers aan de slag en maken een dossier aan. U moet alle relevante documenten overleggen, waaronder een kopie van de huurovereenkomst. U kunt direct na de beslissing van de rechtbank stappen ondernemen.

Zonder vonnis kunnen huurders niet uit het pand worden gezet. Volg altijd de wettelijke route als u een huurachterstand heeft. Dan heb je een vonnis en kan de deurwaarder overgaan tot ontruiming. Waar mogelijk zullen vergoedingen worden verhaald op huurders. Huurders lijken financieel niet de gelukkigste partij te zijn bij de meeste huurincasso’s. Met het leggen van een loonbeslag kunt u toch de achterstand en bijkomende kosten betaald krijgen.

Google-Beoordeling
4.3
Gebaseerd op 15 recensies
js_loader