GRATIS INCASSO PLAATSEN

Om u te laten kennismaken met onze werkwijze behandelen wij uw eerste incasso zaak in het minnelijke traject helemaal gratis, dus geen dossierkosten en geen informatiekosten als wij niets voor u incasseren.

Gegevens opdrachtgever

Volledige naam*:

Adres*:

Postcode / plaats*:

Medewerker:

Uw BTWnr:*

E-mail:*

Telefoonnummer:*

Bank- of gironummer:*

Informatie over de vordering

Hoofdsom:

Opmerkingen:

Gegevens van debiteur

Naam*:

Adres*:

Postcode / plaats:

Telefoon:

Fax:

Geboortedatum:

Branch / beroep:

Werkgever (indien bekend):

S.v.p. alle relevante stukken (schuldbekentenissen, vonnissen, kopieën van facturen) zo spoedig mogelijk opsturen naar Koning en de Raadt.

BEL DIRECT