HUURINCASSO

U streeft uiteraard naar zo min mogelijk huurachterstanden en het voorkomen van ontruimingsprocedures. Het kan echter gebeuren dat je huurder niet betaalt. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Onze ervaren huurincasso juristen beschikken over specialistische kennis van het complexe huurrecht. Met behulp van slimme automatisering verlagen we de huurachterstand en structureren het betalingspatroon van de huurder, wat natuurlijk ook in het belang van uw huurder is.

Wij verrichten de buitengerechtelijke werkzaamheden op basis van “no cure no pay”.  De huurder  brengen we geen onredelijke kosten in rekening, we hanteren de wettelijke tarieven (WIK).

Om de betaling van de huur weer op gang te brengen, zullen wij uw huurder telefonisch (overdag en in de avonduren), per brief, e-mail, SMS en Whatsapp op een correcte manier bewegen de huurachterstand te voldoen. Ook zullen wij het eventuele verweer juridisch weerleggen. In overleg met u kunnen we een regeling treffen. Via onze site bent u altijd van de actuele status op de hoogte.

Ons uitgangspunt is kort samen te vatten. De huurachterstand dient zo snel mogelijk te worden ingelopen tegen zo laag mogelijke kosten voor u. De toekomstige huur dient op tijd te worden betaald. Als de huurachterstand echter steeds verder oploopt en betaling niet in zicht komt, dan kunnen wij in overleg met u gerechtelijke procedure overgaan. Bij oplopende huurachterstanden is het vaak nodig om ook ontbinding van de huurovereenkomst in de gerechtelijke procedure te vorderen. De huurovereenkomst opzeggen is immers vaak niet mogelijk vanwege huurbescherming. Een contract ontbinden is mogelijk bij 3 of meer maanden huurachterstand of aantoonbaar laat of niet betalen. Onze huurcontract juristen adviseren u wat te doen.

Neem nu contact op!
BEL DIRECT