Akte van cessie

Wat is een akte van cessie? 

Een akte van cessie is een juridisch document dat wordt gebruikt om de overdracht van vorderingen of schuldvorderingen van de ene partij naar de andere vast te leggen. Er kunnen verschillende redenen zijn om de cederen. Het opstellen van een akte van cessie is een besluit om een vordering te cederen. Mocht het innen van een vordering via een incassobureau niet slagen kun je kiezen voor een akte van cessie.

De vordering wordt via deze akte overgedragen. De partij die afstand doet van een vordering heet de cedent en degene die de vordering verkrijgt heet cessionaris.

Belangrijke elementen van een akte van cessie

Een akte van cessie bevat doorgaans enkele belangrijke elementen. Ten eerste identificeert het de partijen bij de overeenkomst, namelijk de cedent (de schuldeiser die zijn rechten overdraagt) en de cessionaris (de partij die de rechten verwerft). Vervolgens specificeert het document de aard van de overgedragen vordering, inclusief de geldsom of het goed dat verschuldigd is. Het benoemt ook de voorwaarden en eventuele beperkingen van de overdracht, en vaak wordt de kennisgeving aan de schuldenaar vermeld om hem op de hoogte te brengen van de overdracht.

Juridische implicaties van een akte van cessie

Een akte van cessie heeft juridische implicaties voor alle betrokken partijen. Voor de cessionaris betekent het dat ze de rechten en vorderingen van de cedent overnemen, inclusief de bijbehorende risico’s en verplichtingen. Voor de cedent betekent het dat ze hun rechten en aanspraken opgeven in ruil voor een overeengekomen vergoeding. Daarnaast is het voor de schuldenaar van belang om op de hoogte te zijn van de overdracht om te weten aan wie ze moeten betalen en om eventuele rechtsgeldigheid van de overdracht te controleren.

Op ons incasso blog vindt u interessante artikelen over Akte van cessie, of ga terug naar onze online begrippenlijst.

Heeft u nog vragen over Akte van cessie, neem dan gerust contact met ons op. Wilt u meer weten over onze incasso en/of juridische diensten? Koning en de Raadt Incasso en Juristen is gespecialiseerd in incassotrajecten. Wij helpen u met het innen van openstaande facturen of uw debiteurenbeheer. Daarnaast bieden wij juridisch advies op gebied van huurrecht, ondernemingsrecht en executierecht.

Koning en De Raadt - Begrippenlijst - Meneer leert in studiekamer
Google-Beoordeling
4.5
Gebaseerd op 15 recensies
js_loader