ONDERNEMINGSRECHT

Bij zaken doen is het belangrijk om afspraken duidelijk op papier te zetten. Het is makkelijker om vooraf afspraken te maken om problemen te voorkomen, dan achteraf wanneer de verhoudingen misschien wat minder goed zijn. Koning en De Raadt Incasso en Juristen maakt contracten voor u en beoordeelt uw bestaande of opgestelde contracten. Te denken valt daarbij aan:

  • Algemene voorwaarden
  • Overeenkomsten tot opdracht
  • Samenwerkingsovereenkomsten

Bij het opstellen van internationale contracten en algemene voorwaarden is het belangrijk om een rechtskeuze (welk recht is van toepassing op de overeenkomst) en forumkeuze (welke rechter is bevoegd) in het contract te vermelden.

Persoonlijk contact speelt een wezenlijke rol bij succesvolle juridische begeleiding. Want alleen door persoonlijk contact leren wij u en uw onderneming goed kennen. Bij Koning en De Raadt Incasso en Juristen staat de “ondernemer”natuurlijk centraal.

BEL DIRECT