15 dagen brief

Nieuwe wet stelt strenge eisen aan incassobeleid
Op 1 juli 2012 trad de wet buitengerechtelijke incassokosten in werking. Deze wet heeft substantiële gevolgen voor het incassobeleid van ondernemers. Voortaan moeten particuliere debiteuren in aanmaningsbrieven gewaarschuwd worden welke incassokosten exact in rekening gebracht zullen worden als het openstaande bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald wordt. Daarnaast dient een wettelijke betalingstermijn van 15 dagen na aanmaning in acht te worden genomen.

Hulp voor ondernemers en het MKB

Ondernemers doen er verstandig aan de inhoud van hun standaard aanmaningsbrieven tijdig aan te passen. Een voorbeeld hebben wij voor u beschikbaar. Wij kunnen ook de 15 dagen brieven voor u verzenden op ons briefpapier dat maakt het resultaat nog groter. Neem contact met ons op.